„ЗАНЕКС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” EООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-4445 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и...