УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Нашата услуга „УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ“ е създадена да облекчи тежестта на собствениците по стопанисването и поддържането на временно необитаеми имоти и имоти, които се отдават под наем. Може да разчитате на нас за административното управление, техническата поддръжка и всички дейности, свързани с имота.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

Дори имотите, които не се ползват, създават доста „грижи“ и ангажименти за техните собственици. Сега имате възможност да делегирате тези задължения на фирма, която се занимава професионално с тази дейност и да си осигурите спокойствие. Ако притежавате частен имот, който не ползвате, но трябва да се грижите за него и това Ви е в тежест, можете да разчитате на нашите услуги.

 

Ние ще Ви осигурим

• Контрол и грижа за състоянието на имота;

• Плащане на сметките и данъците на имота;

• Координация на дейностите по управление на общите части в сградата, където се намира имотът;

• Поддръжка, периодично почистване и освежаване на имота;

• Поддръжка на зелени площи, ако има такива;

• Техническа поддръжка и ремонтни дейности при необходимост;

• Застраховка на имота и охрана – по желание;

• Представителство и защита на Вашите интереси пред институции, администрация и други лица.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ

Имотите, закупени с инвестиционна цел и за отдаване под наем също създават доста „грижи“ за техните собственици. Ние ще Ви помогнем с ефективното управление на имота, пълноценната поддръжка, намирането на наематели, правилното стопанисване на имота и съхраняване на стойността му.

Нашите услуги са подходящи за Вас и ако притежавате имот, който временно не ползвате и искате да получавате допълнителни доходи. В зависимост от Вашите предпочитания за управление на имуществото Ви, ще създадем план, който съвпада с начина Ви на живот.

Оказваме пълно съдействие както за дългосрочно, така и за краткосрочно отдаване под наем, включително пълно обслужване на имота, почистване, техническа поддръжка и организиране на всички необходими дейности, свързани с управлението на имота и отдаването му под наем.

Ние ще Ви съдействаме за:

• Определяне на оптималния размер на наема; • Осигуряване на наематели;

• Реклама на имота и организиране на огледи от клиенти;

• Настаняване и изпращане на наематели; • Почистването и поддръжката на имота;

• Контрол за регулярно плащане на наема и всички разходи при ползването на наетия имот;

• Редовна комуникация с наемателите и съдействие за отстраняване на повреди и аварии;

• Изготвяне на договори за наем и други необходими документи.

Клиентите се информират за заетостта и състоянието на техния имот чрез регулярни отчети.

Таксите за управление на имота се определят в % от получения наем. Тава означава, че Вие няма да плащате нищо, ако не Ви осигурим наематели. Също така гарантира нашата ангажираност към имота да не остава свободен за дълго време. Ние получаваме доход само, ако и Вие получавате.

Професионалното управление на недвижим имот и отдаването му под наем от специалисти е услуга, която се отплаща във времето. Благодарение на по-качествения подбор на наемателите, юридически защитените договори, по-голямата заетост на имота и запазване на доброто му състояние, Вие спестявате доста време, нерви и пари.

Ние можем да предложим ефективни индивидуални планове, които да гарантират сигурност, стабилна доходност и поддържане стойността на Вашия имот.