ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ

ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ

Извършваме надежно и професионално управление на офис сгради и търговски площи.

Осигуряваме комплексна поддръжка, оперативен и финансов мениджмънт, охрана и организиране на контролно – пропускателния режим, почистване, озеленяване, технически услуги и др.

Съобразяваме се с изискванията и потребносттите на всеки наш клиент и предлагаме адекватни решения според спецификата и нуждите на Вашата сграда.

Най-общо услугите по управление и поддръжка на бизнес сгради включват:

 • цялостна организация на дейностите по управлението и поддръжката;
 • контрол върху ежедневните дейности;
 • администриране и разпределение на общите разходи в сградата;
 • събиране на таксите и заплащане на сметките;
 • почистване на общите части в сградата и около нея, почистване на снега през зимния сезон;
 • организиране на контролно–пропускателния режим, охрана и видеонаблюдение;
 • поддръжка на вътрешно и външно озеленяване в общите части;
 • техническа поддръжка;
 • организиранe на аварийни и планови ремонти, подобрения и реконструкции в сградата;
 • дезинфекция, дезинсекция и дератизация при необходимост;
 • консултация и съдействие по отношение на всички въпроси във връзка с безпроблемната експлоатация на общите части в сградата;
 • представителство пред доставчици на услуги, администрация и пред трети лица.

* Дейности по управление и поддръжка на административни и офис сгради се определят според особеностите на сградата и предпочитанията на клиентите.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите изисквания и да получите индивидуална оферта!