Почистване

Почистване

Организираме и извършваме почистване на:

  • жилищни входове;
  • административни сгради;
  • стъклени фасади;
  • офиси и апартаменти;
  • оборка на зелени площи и паркове;
  • почистване на басейни;