Професионален Домоуправител

Професионален Домоуправител

Услугите на „професионален домоуправител“ имат за цел да подобрят организацията, междусъседските отношения и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост. В напрегнатото ежедневие хората нямат време и възможност да се занимават с „нуждите“ и „проблемите“ на блока или кооперацията, в които живеят.

Управлението на сгради в режим на етажна собственост поставя пред собствениците им редица предизвикателства, с които те не желаят, а понякога и не могат да се справят сами. Ето защо са необходими услугите на „професионален домоуправител“. Вече има кой да поеме „досадните ангажименти“ и да се погрижи за безпроблемното управление и функциониране на общите части в етажната собственост.

Ние се грижим за изрядната документация, административните изисквания, събирането на входните такси, заплащането на сметките, текущи ремонти и решаването на всички проблеми, възникнали в етажната собственост. Така Вие получавате повече спокойствие, свободно време и комфорт!

 

Защо да наемете професионален домоуправител?

Възлагайки управлението и грижата за Вашата сграда на фирма, специализирана в тази дейност, Вие получавате множество предимства, сред които са:

 

  • професионално и квалифицирано управление на етажната собственост;
  • подобряване събираемостта на месечните такси;
  • по-приветлив и поддържан вид на сградата;
  • своевременно и експертно решение на възникнали проблеми;
  • ограничаване на междусъседските конфликти;
  • повече сигурност и уют.