Електронно управление на бюджет

Електронно управление на бюджет

Осигуряваме Ви изцяло прозрачно управление на Вашите средства чрез електронен достъп до бюджета на eтажната собственост по всяко време. Чрез нашия сайт Вие можете да следите приходите и разходите на Вашата етажна собственост!

Имаме изградена специална база данни, чрез която получавате денонощен достъп и информация за Вашия бюджет! С персонално получен код Вие ще имате възможност да следите постъпилите суми и изразходваните средства!

Предоставяме ви цялостна отчетност на приходите и разходите във връзка с управлението на Вашата етажна собственост. Изготвяме ежемесечни отчети относно постъпилите суми и направените плащания. Актуализираме базата данни във възможно най-кратки срокове.

Вие получавате информация и сигурност за Вашите средства!