ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА
КОМФОРТ И СПОКОЙСТВИЕ
ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ
КОРЕКТНОСТ И ДОВЕРИЕ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

     Услугите на „професионален домоуправител“ имат за цел да подобрят организацията, междусъседските отношения и поддръжката на сгради в режим на етажна собственост.

     В напрегнатото ежедневие хората нямат време и възможност да се занимават с  „нуждите“ и „проблемите“ на блока или кооперацията, в които живеят. Управлението на сгради в режим на етажна собственост поставя пред собствениците им редица предизвикателства, с които те не желаят, а понякога и не могат да се справят сами.

     Ето защо са необходими услугите на  „професионален домоуправител“.

    Вече има кой да поеме „досадните ангажименти“ и да се погрижи за безпроблемното управление и функциониране на общите части в етажната собственост.

    Ние се грижим за изрядната документация, административните изисквания, събирането на входните такси, заплащането на сметките, текущи ремонти и решаването на всички проблеми, възникнали в етажната собственост.

      Така Вие получавате повече спокойствие, свободно време и комфорт!

 

 

ЗАЩО ДА НАЕМЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ?

 

     Възлагайки  управлението и грижата за Вашата сграда на фирма, специализирана в тази дейност, Вие получавате множество предимства, сред които са:

 

    професионално и квалифицирано управление на етажната собственост;

      подобряване събираемостта на месечните такси;

      по-приветлив и поддържан вид на сградата;

      своевременно и експертно решение на възникнали проблеми;

      ограничаване на междусъседските конфликти;

      повече сигурност и уют.

 

 

КАКВО ВКЛЮЧВАТ УСЛУГИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ДОМОУПРАВИТЕЛ?

 

 • - организиране и провеждане на редовни и извънредни Общи събрания на етажната собственост;

 • - водене на пълeн набор законово изискуема документация съгласно Закона за управление на етажната собственост;

 • - изготвяне на правилник за вътрешния ред и следене за неговото прилагане;

 • - създаване, съхранение и поддържане на Книга на етажната собственост;

 • - консултиране и подпомагане на собствениците при вземането на общи решения;

 • - координация, ръководство и изпълнение на решенията на етажната собственост;

 • - окомплектоване и съхраняване на договори за абонаментна поддръжка /за асансьор, охрана, присъединяване към ел. мрежа и др./, протоколи за технически проверки, договори за ремонти, гаранционно обслужване и други документи, касаещи етажната собственост;

 • - изготвяне на годишен бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на етажната собственост и годишен план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им

 • - събиране и обработка на индивидуални предложения по общи въпроси, свързани с благоденствието на сградата;

 • - юридическа консултация по въпроси свързани с управлението на етажната собственост;

 • - регистрация на етажната собственост в съответните административни регистри;

 • - отчетност при изпълнение на решенията на Общото събрание и за разходваните във връзка с това суми;

 • - управление на договори и участие в преговори за сключване на договори с етажната собственост;

 • - защита правата на Етажната собственост по договори с подизпълнители;

 • - реакция при подаден сигнал за бедствие или авария на територията на общите части на етажната собственост и координиране на дейностите по отстраняването им;

 • - представителство на етажната собственост пред трети лица.

 

 

КАК ДА НАЕМЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ?

 

   Първо трябва да проявите интерес към услугите на „професионален домоуправител“. След това, трябва да поискате конкретна оферта за управлението и поддръжката на Вашата етажна собственост. Цената се определя според броя на апартаментите и конкретните ангажименти към всяка отделна етажна собственост.

  Изборът на професионален домоуправител се прави от Общото събрание на собствениците. Ние предлагаме абсолютно безплатно наш представител да присъства на Вашето събрание и да презентира нашите услуги. Така можете да зададете всички въпроси, които Ви вълнуват и да вземете най-правилното решение за Вашата етажна собственост.

   След обсъждане и приемане на офертата с мнозинство, се преминава към подписване на договор. Управлението на етажната собственост се възлага  на фирмата, а Вие се радвате на повече свободно време и уют.

 

 

Нагоре

zanex.org  All Rights Reserved