ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА
КОМФОРТ И СПОКОЙСТВИЕ
ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ
КОРЕКТНОСТ И ДОВЕРИЕ

ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ

 

     Извършваме надежно и професионално управление на офис сгради и търговски площи.

    Осигуряваме комплексна поддръжка, оперативен и финансов мениджмънт, охрана и организиране на контролно - пропускателния режим, почистване, озеленяване, технически услуги и др.

     Съобразяваме се с изискванията и потребносттите на всеки наш клиент и предлагаме адекватни решения според спецификата и нуждите на Вашата сграда.

 

 

Най-общо услугите по управление и поддръжка на бизнес сгради включват:

 

- цялостна организация на дейностите по управлението и поддръжката;

- контрол върху ежедневните дейности;

- администриране и разпределение на общите разходи в сградата;

- събиране на таксите и заплащане на сметките;

- почистване на общите части в сградата и около нея, почистване на снега през зимния сезон;

- организиране на контролно–пропускателния режим, охрана и видеонаблюдение;

- поддръжка на вътрешно и външно озеленяване в общите части;

- техническа поддръжка;

- организиранe на аварийни и планови ремонти, подобрения и реконструкции в сградата;

- дезинфекция, дезинсекция и дератизация при необходимост;

- консултация и съдействие по отношение на всички въпроси във връзка с безпроблемната експлоатация на общите части в сградата;

- представителство пред доставчици на услуги, администрация и пред трети лица.

 

 

*    Дейности по управление и поддръжка на административни и офис сгради се определят според особеностите на сградата и предпочитанията на клиентите.

        Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите изисквания и да получите индивидуална оферта!

 


 

 

Нагоре

zanex.org  All Rights Reserved