ВАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
ПРОФЕСИОНАЛНА ГРИЖА
КОМФОРТ И СПОКОЙСТВИЕ
ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ
КОРЕКТНОСТ И ДОВЕРИЕ

      Никой от съседите във входа не иска да събира месечните такси?

Познато Ви е, нали?   Ето защо имате нужда от нас.

 

Услугата „КАСИЕР НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ“ включва:

 • - събиране на дължимите такси, гласувани от Общото събрание;

 • - заплащане на режийните разходи - за ток, вода, асансьор, охрана, абонаментна поддръжка и др.;
 • -изготвяне бюджет на етажната собственост;

 • - завеждане на пълна отчетност за събраните и разходвани суми;

 • - съхраняване на всички платежни документи и предоставянето им при поискване;

 • - изготвяне на периодични отчети за състоянието на касата и събраните средства във фонд „Ремонт и обновяване“;

 • - изготвяне на прогнози и анализи, свързани с бюджета на етажната собственост;

 • - предоставяне на месечни отчети за приходите и разходите на етажната собственост;
 • - редовна комуникация с длъжниците към касата на етажната собственост;

 • - изпращане на индивидуални покани към длъжниците;

 • - организация разсрочване на плащанията от длъжници към касата на етажната собственост;

 • - предприемане на действия за принудително събиране на сумите от неизрядни длъжници;

 • - прозрачно управление на Вашия бюджет - предоставяме персонален код за достъп, чрез който Вие може да следите приходите и разходите на Вашата етажна собственост по всяко време в нашия сайт.

 

 

За Ваше улеснение може да платите месечната си такса по следните начини:

 •  › при посещение на наш „мобилен касиер“ във Вашата сграда на предварително обявени дата и час.

 

 • Обикновено посещенията се организират в извън работно време. Датите се обявяват, като се оставя съобщение на видно място във входа.
 

 

 

 • › по банков път

 

Необходимо е в платежното нареждане да бъдат посочени като пояснение: адресът на Етажната собственост, номер на апартамент и за кой месец се отнася плащането.

 

 • › на място в нашия офис

Имате възможност да заплащате месечните такси в нашия офис от понеделник до петък в работно време от 9.00 до 17.00ч.

 

  

Осигуряваме Ви изцяло прозрачно управление на Вашите средства чрез електронен достъп до отчетите на Вашата етажна собственост!

 

 

 

 

 

 

Нагоре

zanex.org  All Rights Reserved